szechenyi

Projektmenedzsment bemutatása

 

Dömők József Zoltán, mint projektmenedzser

Dömők József Zoltán tölti be a projektmenedzser pozíciót a projekt megvalósítása során, aki okleveles népművelő, Európai Uniós szakértő, közművelődési intézményvezető és többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzésé végzetségekkel rendelkezik. A múltban volt része projektasszisztens és projektmenedzser pozíciót betölteni TÁMOP pályázatok megvalósítása során. Ebből adódóan megfelelő választásnak bizonyul a projektmenedzser pozíció betöltésére, mivel már van tapasztalata a folyamatok elvégzésével.

Jelen esetben Dömők József Zoltán, mint projektmenedzser felelős lesz a projekt teljes körű koordinálásáért, kapcsolattartásért az együttműködő partnerekkel és a projekt megvalósításában résztvevőkkel, valamint a Közreműködő szervezettel. Ezen felül biztosítania kell a projekt szabályszerű megvalósítását, biztosítania kell a projektben tett vállalások betartását és szükséges felkészülnie a nem várt helyzetekre, eseményekre tervek kidolgozásával, majd felelős a végrehajtását megvalósítani, amennyiben reagálni kell a váratlan történésekre többek között.

 

Horváth István, mint szakmai vezető

A projekt szakmai vezető pozícióját Horváth István tölti be. Horváth István népművelő, emellett szerb és horvát szakos tanár, aki horvát nyelvből felsőfokú nyelvtudással rendelkezik. A múltban részt vett projekt megvalósításban és projekt asszisztensként is dolgozott több éven keresztül. Ezen felül pedig részt vett Letenye város és Horvátország közötti interregionlális együttműködésben.

A fentebb említett adatokból jól látszik, hogy a tapasztalatai hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a szakmai vezető pozíciót jól végezze el, ugyanis számos olyan feladatkörben szerzett már tapasztalatot, mely a projekt megvalósítása alatt elengedetlen lesz. Mint szakmai vezető felelős lesz Horváth István a kapcsolattartásért szakmai megvalósítókkal, biztosítania kell a megfelelő információ áramoltatást a projektmenedzsment szervezet és a megvalósítok között, felelős lesz a szakmai megvalósítás és a megvalósítók koordinálásáért is többek között.

 

Lukács Vilmosné, mint pénzügyi vezető

A közgazdász végzettséggel rendelkező Lukács Vilmosné tölti be a pénzügyi vezető pozíciót a projekt megvalósítása alatt, aki hosszú évek óta pénzügyi és számviteli munkatársi pozíciót tölt be. Lukács Vilmosné a múltban már vett részt pályázat elszámolásának elkészítésében, valamint bérszámfejtésben is, így bátran állítható, hogy a mostani pályázat során is figyelmesen fogja ellátni a feladatait.

Jelen projekt megvalósulása során felelős lesz a projekt pénzügyi koordinálásáért, a kifizetési kérelmek elkészítésének és benyújtásának lebonyolításáért, elszámolási dokumentumok elkészítéséért. Felelős még továbbá a számlák elszámoltathatóságának ellenőrzéséért, a pénzügyi vállalások betartásáért, a projekt pénzügyi stabilitásának fenntartásáért is többek között. A projektmenedzser utasításai szerinti ütemezésben beszámolókat készít feladatai ellátásáról, melynek tartalmának meghatározásáért a projektvezető a felelős.

 

Karsai Péter, mint szakmai megvalósító

Feladata:

  • nemzetközi hálózat tagjaival kapcsolattartás
  • az egyes programok szervezésében való részvétel
  • a szakmai programokon való részvétel

 

Karsai Péterné, mint szakmai megvalósító

Feladata:

  • nemzetközi hálózat tagjaival kapcsolattartás
  • az egyes programok szervezésében való részvétel
  • a szakmai programokon való részvétel

 

Dömők József Zoltán projektmenedzser rövid értékelése és beszámolója

A pályázat megvalósulását eredményesnek és hasznosnak értékelem. Úgy vélem, a kitűzött célokat sikerült realizálni és teljesíteni a nemzetközi együttműködésben.

A projekt teljes körű koordinálását összességében jónak ítélem. A nemzetközi partnerszervezetek végül közös nevezőre jutottak, megtaláltuk a közös hangot.

Kezdetben nem ment egyszerűen az együttműködés és a kapcsolattartás a partnerekkel, közreműködő szervezetekkel és résztvevőkkel. A különböző országokban lévő helyszínek, a nyelvi különbözőségek, a más nemzeti és nemzetiségi identitás, a szocializálódás eltérő körülményeit és a logisztikai megvalósítás komoly kihívást jelentettek. Az első találkozások és az idő előrehaladtával aztán egyre gördülékenyebbé vált a személyes találkozásokon túl is a kapcsolattartás az elektronikus csatornákon. Ebben segített bizonyos jártasságom a horvát nyelvben, továbbá a szakmai vezető perfekt horvát nyelvismerete a konkrét munkamegbeszéléseken és munkaanyagok fordításakor.

Váratlan helyzetek mindig is adódnak. Úgy gondolom ezekre gyorsan és jól reagáltam. A megoldásokban sokat segített a több mint három évtizedes népművelői – pedagógusi tapasztalatom és vezetői gyakorlatom.

Személy szerint a projekt végeredményével elégedett vagyok, mivel mint már korábban jeleztem a kitűzött célokat sikerült megvalósítani.

A programok tematikában előre tervezetten zajlottak, amiket alapos előkészítő munka előzött meg. Ebből fakadóan alapvetően sikeresen zárultak. Eredményesek és hasznosak voltak a résztvevők, a kutatómunka és az összegző tanulmány szempontjából is.

A programsorozat szerintem pozitív hatással volt, van és a jövőben is lehet a roma közösségekre, a hátrányos helyzetűekre. Hiszen ha a résztvevő szervezetek a megfogalmazott célok mentén és jegyében végzik továbbra is a tevékenységüket, az minden bizonnyal mindegyik partnerszervezet életében, illetve lakóhelyeiken pozitív előrelépést jelenthet a hátrányok mérséklésében és a felzárkóztatásban. Ebből pedig az érintett roma közösségek és környezetük profitálhatnak.zaszlo