szechenyi

Képzés

 

Szinergia, csapatépítés, együttműködés-fejlesztés (30 óra)
8868 Letenye, Szabadság tér 15.
2018.09.03-09.05. 

 

A képzés célja

Számos olyan helyzetbe kerülünk életünk során, mikor kénytelenek leszünk együtt működni másokkal. Ezek a helyzetek megjelennek a mindennapokban, így már minden munkahelyen is egy alapvető képesség, ami elengedhetetlen minden munkavállaló számára. Sokunknak okozhat problémát az együttműködés abban az esetben, ha a kooperációs kompetenciáink nem elég fejlettek. A Szinergia, csapatépítés, együttműködés-fejlesztés képzés célja, hogy a résztvevők azon kompetenciáit fejlessze, amelyek nélkülözhetetlenek vagy támogatói a hatékony együttműködésnek, ezáltal pedig könnyebbé tegye a mindennapjaikat. A képzés emellett lehetőséget biztosít arra, hogy a roma közösség tagjai ezeket az új képességeket munkájuk során is felhasználhassák a sikeres együttműködés érdekében, mindemellett olyan képzést kapjanak, amit a legtöbb cégnél és szervezetnél is alkalmaznak a munkavállalók fejlesztésére. Fontos megemlíteni, hogy az itt elsajátított képességek a munkanélküli személyeknek is segítségére lesznek a munkakeresés szakaszában.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A három alkalmas képzés során számos kompetenciát tudnak elsajátítani a résztvevők. Az egyik ilyen kompetencia az együttműködés elméleti alapjainak, és meglétének, illetve hiányának következményeinek megismerése. Ezen felül megismerik a viselkedési formákat és azt, hogy mely viselkedési formák, kommunikációs megnyilvánulások segítik, és melyek gátolják az együttműködést. Képzés elvégzése segíti a résztvevőket abban, hogy képesek legyenek meghatározni saját fejlesztési területeiket és ebből következő cselekvéseket hozzanak létre. A résztvevő ismerni fogja a szupervízió módszereit, mindennapi problémás szituációkon keresztül képes lesz megérteni az együttműködés jelentőségét és mintái lesznek az ilyen jellegű helyzetek helyes kezelésére. A résztvevő ismerni fogja egyéni motivációit, erősségeit és gyengeségeit a szociális kompetenciák terén és ismerni fogja a SWOT elemzést és képes lesz azt a jövőben önállóan is használni. Végezetül pedig ismerni fogja együttműködési képessége erősségeit, gyengeségeit, fejleszthető pontjait és a külső környezet által a fejlődést veszélyeztető hatásokat.

 

A képzés felépítése - 1. modul

Az első foglalkozás témája az együttműködés-fejlesztés, melyet szimuláció alkalmazásával is szeretnének szemléltetni az oktatáson. Először az együttműködés elméleti alapjai kerülnek bemutatásra a foglakozáson. Itt részletesen bemutatásra kerül majd, hogy mi kapcsolható az együttműködés kialakulásához, megtartásához, és mik azok az elemek, amik az együttműködés hiányának a következményei lehetnek. Az elméleti rész megtanulása után következik a szimulációs gyakorlat, melyet az együttműködés fejlesztésének érdekében fognak gyakorolni a résztvevők. A gyakorlat során a résztvevők számos viselkedésmintát, érzelmeket, kommunikációs megnyilvánulásokat, döntési szituációkat és gondolkozási folyamatokat tapasztalhatnak majd meg, melyek kielemzésre és értékelésre kerülnek majd a szituációs gyakorlat után. Az elemzések után közösen tanulságot vonnak le a tanultakról és ezt követően cselekvések kerülnek meghatározásra. Végezetül pedig fejlődési lehetőségek kerülnek megállapításra.

 

A képzés felépítése - 2. modul

A képzés második napja az együttműködés-fejlesztés szupervízióval témát helyezi a képzés középpontjába. A második képzés során az elméleti alapok háttérbe helyeződnek a nap nagy részében és az interaktív, szituációs helyzetek kerülnek előtérbe. Ezen az oktatáson a résztvevők az együttműködés szempontjából izgalmas helyzeteket, egyéni szituációkat, eseteket, példákat és problémákat fognak bemutatni, amelyek a szupervízió speciális módszereivel kerülnek majd elemzésre és kiértékelésre a foglalkozáson, mindezek mellett pedig megoldási alternatívák keresésére is sor kerül az előbb említett helyzetek kezelésére. Az értékelés célja, hogy a résztvevő személyek egyéni motivációt állítsanak fel maguknak és észrevegyék saját tulajdonságaikat, így ezáltal ki tudják majd választani az erősségeiket és meg tudják fogalmazni a fejlesztendő területeiket nem csak az együttműködés terén, hanem általában, a szociális kompetenciák terén is.

 

A képzés felépítése - 3. modul

Az utolsó alkalom az együttműködés elemzését helyezi középpontba a SWOT analízis segítségével. Ma a stratégiaalkotás elengedhetetlen eleme a SWOT elemzési technika, mely feltérképezi az elemzés során az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket.  Az előbb említett négy elemzési szempont két kategóriába sorolható. Belső és külső tényezőkre. A képzés egyik főbb célja lesz a belső és külső tényezők helyes felismerése. Fontos, hogy a foglalkozáson megértsék, hogy mely tényezőkre vannak az emberek hatással és mely tényezők azok, melyekre nincs közvetlen ráhatásunk, mivel a hatáskörünkön kívül esnek. Ezeknek az elemeknek a megértéséhez egy interaktív rész keretein belül kérdések és tippek kerülnek megfogalmazásra a résztvevőkkel együtt a könnyebb megérthetőség érdekében. A foglalkozáson az elemzés a résztvevők által meghatározott semleges területen kerülnek majd begyakorlásra. Az együttműködési elemzéshez a SWOT táblázat is alkalmazásra kerül.

 

A képzés összefoglalása

A képzés 2018.09.03-05. között valósult meg. A képzés célja volt, hogy az egyének kooperációs kompetenciái fejlesztésre kerüljenek a sikeres és hatékony együttműködés elérése érdekében. A foglalkozáson a résztvevők megismerkedhettek az elméleti együttműködés alapjaival, azok gyakorlatba helyezésével, különböző viselkedési formákkal, érzelmekkel, kommunikációs megnyilvánulásokkal, döntési szituációkkal és gondolkozási folyamatokkal, melyek segíthetik vagy gátolhatják az eredményes kooperációt. Az oktatás fejlődési lehetőséggel szolgált a szociális képességek, kompetenciák erősítéséhez. A képzés a mindennapokban előforduló problémás szituációkat gyakorlati példákkal szemléltette, így rámutatva az együttműködés jelentőségére, továbbá felhasználható mintákat mutatott meg a kialakult helyzetek megfelelő kezelésére. A képzés végére az egyén saját együttműködési képességét felmérve képes lett tulajdon erősségeit, gyengeségeit megismerni, és felismerni a fejlesztendő pontjait, amit erősítenie kell.

 

 zaszlo