szechenyi

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében

 

1. alkalom

2018.04.12

Hátránykompenzáció: Roma helyzet határon innen és túl (eggyüttműködő partner 1.) - Gorican

A mai napon 20 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Goricáni partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,Letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok , Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzációja a Roma Medjimurje Fejlesztési Szövetségét 2006-ban hozták létre, mivel támogatja a roma integrációt a Gorican önkormányzat területén, de a helyi partnerekkel együttműködve is. Közvetlenül az Szövetségét megalakulása után a szövetség tagjai szerveznek környezetvédelmi tevékenységet a Gorican önkormányzat területén, és létrehoztak, egy sportos helyet fiatal romák sporttalálkozóinak szervezésére. 
A Szövetség először Gorican önkormányzatában szervezte meg a kulturális-művészeti programot és a helyiekkel való társulást. 
Az informatikai osztály felszerelése A Roma Bojana Baloga felvilágosodásért felelős egyesület elnöke kezdeményezésére 2010 májusában a Szövetség a Novi Marof város adóhatóságaitól és lvanec adományaitól 16 projektet kapott. A donorok az adományozott számítógépeiket az irodájukban újakkal helyettesítik, és a donorok adományoztak a roma Gorican Szövetségnek a jövőért. 

  

  

 


2. alkalom

2018.04.17

Hátránykompenzáció: Roma helyzet határon innen és túl (eggyüttműködő partner 2.) - Lendva

A mai napon 28 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Lendvai partner szervezet által, akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával, Letenye Város, Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzációja abban valósul meg, hogy a tűzoltó egyesület folyamatosan szervez a gyerek számára is az oktatásokat, versenyeket, hogy szélesebb körben ismerté tegyék számukra a kötelező tűzoltási dolgokat. Az iskolában is megrendezik mindenki számára a programokat, bemutatókat, versenyeket és előadásokat. 
Ehhez segítséget és támogatást biztosít a dolgozó pedagógusok is. A másság tükröződik a képességekben, a neveltségi szintben, minden egyes gyermek más-más fejlettségi fokon álló egyéniség. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-oktatása a pedagógusok számára sokszor igazi szakmai kihívást jelent. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sajátos, egyéni bánásmódot kívánó fejlesztési igénye mögött döntő többségében nem értelmi fogyatékosság áll. E gyerekek fejlesztési igénye következetes, célzott pedagógiai támogatással az átlagos fejlesztési igényekhez igazítható. A pedagógusnak az a célja, hogy minden kis tanítványából a lehető legtöbbet hozza ki, és fejlesztő munkája eredményes, sikeres legyen, akkor meg kell keresnie azokat a tanulásirányítási módokat, amelyek alkalmazása biztosítja, hogy diákjai képességeiknek, egyéni fejlődési ütemüknek és érdeklődésüknek egyaránt megfelelő tevékenységeket végezzenek. 

  

  

 


3. alkalom

2018.04.23

Hátránykompenzáció: Roma helyzet határon innen és túl (eggyüttműködő partner 3.) - Prelog

A mai napon 29 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Prelog partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. Prelog város ( bemutatkozása ) Prelog város egy helyi önkormányzati egység Muraköz megyében , adminisztratív és gazdasági központja Muraköz alsó részének. A Dráva folyó partján helyezkedik el, nagysága szerint a legészakibb horvátországi megye második legnagyobb városa. hozzávetőleg 6.364 hektár területen fekszik, a Gorican - Zagráb autópályától keletre helyezkedik el. Maga prelog mellett a város alkotórészeit képezik Otok, Cehovec, cirkovljan, Draskovec, Hemusevec, Oporovec, valamint Cukovec települések, mindösszesen 7.815 lakossal, az átlagos népsűrűség 123 fő/ négyzetkilométer. 
Prelog városnak 4.500 lakosa van. Prelog városa 2 általános iskolával, egy középiskolával, városi és szabálysértési bírósággal, Kormányhivatallal, Földhivatallal, Nyugdíjigazgatósággal, Egészségházzal, Minkaügyi hivatallal, Bankokkal és minden egyéb olyan intézménnyel rendelkezik, ami egy településen szükséges ahhoz, hogy központtá és várossá nyilvánítsák. 
Prelogot a történelmi idők folyamán írásos emlékekben először 1264.-ben említik, önállóságát a természeti környezet és a városközpontban lévő régi patinás épületek megőrzésével próbálja elérni. A város víziója egy kis város megalkotása , megalomániás nyomás nélkül, amelyet leginkább a rendezett lakóövezeten és közintézményeken, valamint a kulturális hagyományokon és jó társadalmi viszonyokon keresztül kíván elérni. 

  

  

 

4. alkalom

2018.05.01

Hátránykompenzáció: Roma helyzet határon innen és túl (eggyüttműködő partner 4.) - Koprovnica

A mai napon 26 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Koprivnica partner szervezet által, akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával, Letenye Város, Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. 
„LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" Roma Egyesület K O P R I V N I C A 
Az Egyesület 2009.-ben alakult, a Koprivnica - Krizevaci megyében élő romák életminőségének javítása céljából. Már magától a megalakulástól alapcél volt a romák bekapcsolása a helyi közösség életébe. Tevékenységünkkel megismertettük a helyi hatalmat és a szélesebb érdeklődő közösséget is a törvényekkel, amelyekből a romák gyakran ki voltak zárva. A 2005. és 2015. közötti évtizedet a „csatlakozás évtizedének" tekintjük, amikor is az Egyesület arra „kényszerítette" a helyi önkormányzatot, hogy a törvényekből a romák ne maradjanak ki. Kiemelt területek: képzés, munkahely-teremtés, egészségügy és lakhatás, amelyeket az Egyesület biztosítani kíván a roma populáció számára. Az Egyesület tevékenysége hatással van a helyi önkormányzat döntéseire, valamint a roma populáció jólétére is. Az Egyesület sok olyan tevékenységet folytat, ami alapján a romák aktívan bekapcsolódhatnak az élet minden színterén a helyi közösség életébe. Az Egyesület tevékenysége folytán javultak a roma gyerekek képzési feltételei, egyes iskolákban roma segítők tevékenykednek, akik a munkába való beilleszkedést is segítik, az önkormányzatokkal együtt azon tevékenykednek, hogy a lakhatási feltételek évről évre javuljanak. Az Egyesület a Koprivica - Krizeváci megye több Egyesületével is együttműködik, de egész Horvátország területén jó kapcsolatokat alakítottak ki és ápolnak, sőt nemzetközi szinten is. Az Egyesület minden tevékenységét, programját és projektjét az Alapszabályával, valamint az adott év Munkatervével és Pénzügyi tervével összhangban végzi, hogy szakmailag mindinkább megfeleljen a direkt felhasználók (az Egyesület és a helyi Önkormányzat) számára. 

  

  

 

5. alkalom

2019.01.21

Hátránykompenzáció: Roma helyzet határon innen és túl (ROBÉSZ)

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében elnevezésű programunk utolsó alkalmát Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban rendeztük meg 20 fő, köztük külföldi partnereink részvételével. További együttműködő partnereink részéről is megjelentek a rendezvényen, így például Letenye Város, Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, a Fáklya Művelődési Ház is képviseltette magát. Szervezetünk vezetősége és tagjai, valamint a programban résztvevő projektmenedzser, szakmai vezető és két szakmai megvalósító is részt vett a programon. A nap folyamán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését célzó integrációs pedagógiai program elemeit mutattuk be, beszéltünk az integrációs gyakorlatot folytató iskolákról is, illetve az egyéni fejlesztés fontosságáról, amely elengedhetetlen az integrációs gyakorlatban, s melyre oly módon van szükség, hogy a gyermek fejlődési menetébe való beavatkozáskor a külső környezeti feltételeket a tanulók egyéni sajátosságaihoz, fejlődési folyamatához igazítjuk. A másság tükröződik a képességekben, a neveltségi szintben, minden egyes gyermek más-más fejlettségi fokon álló egyéniség. Partnereink meglátása szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-oktatása a pedagógusok számára sokszor igazi szakmai kihívást jelent, de mindannyian egyetértettünk abban, hogy ezeknek a gyerekeknek a fejlesztési igénye következetes, célzott pedagógiai támogatással az átlagos fejlesztési igényekhez igazítható. 
A program végeztével a résztvevőket megvendégeltük. 

 

 

 

Összefoglaló a programról

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében című program keretein belül a külföldi együttműködő partnerekkel összefogva hoztunk létre 5 rendezvényt. A program minden alkalommal minimum 20 fő részvételével került megrendezésre Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban. A külföldi együttműködő partnereken kívül Letenye Város, Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, a Fáklya Művelődési Ház is képviseltette magát. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projektmenedzser, szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen.

A programsorozat témája a hátránykompenzáció, azon belül pedig a roma helyzet határon innen és túl lett. Minden külföldi együttműködő partner más oldalról tudta a hátránykompenzáció témát megfogni, melyek lényegében a partnerek céljaikhoz köthető. A Goricáni partner szervezet a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzációjáról beszélt, azon belül kiemelve általuk elért felzárkóztató tevékenységeiket. A szövetség kulturális-művészeti programok szervezésével, környezetvédelmi tevékenységgel és fiatal romák sporttalálkozói szervezésével foglalkozik többek között a felzárkóztatás érdekében. A Lendvai tűzoltó egyesület a hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzációja érdekében szervez a gyerek számára is az oktatásokat, versenyeket, hogy szélesebb körben ismerté tegyék számukra a kötelező tűzoltási alapismereteket. Az iskolában is megrendezik mindenki számára a programokat, bemutatókat, versenyeket és előadásokat az ott dolgozó pedagógusok segítségével. Prelog város egy helyi önkormányzati egység Muraköz megyében. Prelog a város víziójának gyakorlásával kívánja a hátránykompenzációt elérni. Víziója egy kis város megalkotása, megalomániás nyomás nélkül, amelyet leginkább a rendezett lakóövezeten és közintézményeken, valamint a kulturális hagyományokon és jó társadalmi viszonyokon keresztül kíván elérni. A negyedik külföldi partner, Koprivnica partner a hátránykompenzációja témájában az életminőség javításáról beszélt, mely az egyik szervezeti cél a romák bekapcsolása a helyi közösség életébe mellett. Az utolsó alkalmon pedig az egyesületünk, a ROBÉSZ beszélt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését célzó integrációs pedagógiai program elemeiről, az integrációs gyakorlatot folytató iskolákról.

 

 

 

 

 

 zaszlo