szechenyi

A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

 

1. alkalom
2018.05.10
Szakértői látókör szélesítése (együttműködő partner 1.)

A Mai napon 31 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Goricáni partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,Letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok , Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen. 
A partner szerevezettel a nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása programkörben szó volt a tanulók iskola elhagyásának arányairól. Olyan témákat jártunk körbe, amik segítenek abba, hogy a hátrányos helyzetű diákoknak csökkentsük az iskola elhagyási arányukat, valamint különböző módszerek, amiket egyaránt az oktatásban szereplő személyek, de a család tagjai is megtehetnek, hogy ösztönözzék a gyerekeket a továbbtanulás irányába. 

  

  

 

2. alkalom
2018.05.15
Szakértői látókör szélesítése (együttműködő partner 2.)

A mai napon 25 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a LENDVA partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,Letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok , Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. Az egyesületnek pártoló tagja lehet, az a személy, vagy szerezet, amely az egyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadta, és közgyűlés által meghatározott időre a pártoló tagsági díjat befizette. Az egyesület gyermek és ifjúsági tagja lehet:az a 8 életévét eltöltött, de 18. életévet még be nem töltött személy, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen betölti tevékenységben. Felvételéhez előzetes szülői hozz járulás szükséges, amelynek beszerzése az fiúsági tagozat vezetőjének a feladata. A felvételéről az fiú sági tagozat vezetőjének javaslatára dönt. A nagykorúság eléréséig az ifjúsági csapat tagjai karelhárítási munkákban nem vehet részt. 

  

  

 

3. alkalom
2018.05.19
Szakértői látókör szélesítése (együttműködő partner 3.)

A Mai napon 34 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása. A 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át: Együtt működés bemutatása PRELOG 11: 
Az első lépéseket Prelog városa a határon átnyúló együttműködés terén Magyarország - Horvátország viszonylatában , illetve Szlovénia Horvátország viszonylatában tette meg, 2007 és 2013. között , az IPA program keretében , határon átnyúló viszonylatban , aminek keretén belül 3 projekt valósult meg. Szlovén részről a partnerek Loska Dolina és Recica ob Savinji településekkel, magyar részről Letenye város Önkormányzatával valósult meg, akivel testvérvárosi kapcsolatot ápolnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy Prelog városa több magyar településsel is testvérvárosi kapcsolatot ápol, sok évre visszamenően, de ezek közül különösen Letenye városával. Az együttműködés a természetvédelem, az emberi kapcsolatok, valamint a generációk közötti szolidaritás terén valósul meg leginkább. Az új projektidőszakben , a határon átnyúló INTERREG HU - HR 2014 - 2020. keretén belül a Prelog-i és a Letenye-i Önkormányzat tulajdonképpen folytatja a megkezdett együttműködést és együttesen viszik véghez közös programjaikat a turizmus és az önkormányzatok kapacitásának erősítése terén. Prelog és Letenye közös óhaja , olyan közös , határon átnyúló együttműködés az élet minden területén, hogy az itt élő állampolgárok életminősége minden szempontból javuljon. 
Különösen fontos az együttműködés a civil szervezetek között, illetve a turisztikai fejlesztések terén.

  

  

 

4. alkalom
2018. 05.23
Szakértői látókör szélesítése (együttműködő partner 4.)

A mai napon 26 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Kapronca partner egyesület által, melynek céljai a roma közösség életminőségének javítása és társadalmunk általános fejlődése. A foglalkozás során azokkal a tevékenységekkel foglalkoztak, amelyekkel a célok megvalósulásra kerülnek. A tevékenységek közé tartozik a demokratikus állampolgárságra való képzés, az erőszak elleni védelem és a béke kiépítése, az erőszak megelőzése a gyermekek és az ifjúság körében, a családban, a kapcsolatokban; a társadalmi szolidaritás hangoztatása, az interkulturális párbeszéd, a korrupció kiküszöbölése, a romák részvétele az állampolgári döntésekben, a politika nyilvános figyelemmel kísérése, a civiltársadalom és a helyi közösségek fejlesztése, az  innováció, a szociális vállalkozások, az önkifejezés a művészeten keresztül, a díjtalan jogi segítségnyújtás, az információhoz való jutás joga, az együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, az oktatás, nevelés, szociális segítségnyújtás és az egészség megőrzése és annak előmozdítása. Ezen felül a tevékenységek közé tartozik a diszkrimináció kiküszöbölése, mely magába foglalja a nemek egyenjogúságát, a faji megkülönböztetés kiküszöbölését, a család védelmét, a gyerekek és az -ifjúság, az öregek, a rokkantak és a szellemileg elmaradottak, a hajléktalanok jogainak védelmét.

 

  

  

 

5. alkalom
2018.09.14
Szakértői látókör szélesítése (együttműködő partner ROBÉSZ)

A mai napon tartottuk meg a Szakértői látókör szélesítése elnevezésű programunkat Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban. Megjelent a rendezvényen Farkas Szilárd polgármester is. 
Több partnerszervezetünk a pályázatok és programok kapcsán megfelelő szakemberek bevonását tartja a legfontosabbnak, hiszen az ő segítségükkel lehet a legmegfelelőbb projekteket, programokat megpályázni, kiválasztani, legpontosabban meghatározni ezek célcsoportját, és a leghatásosabban megszólítani a bevonandó lakosságot. 
Koprivicai, Udruga Roma Korak po korak nevű partnerünk programjaiba szerencsére szinte minden érintettet be tud vonni. Náluk növénytermesztéssel érik el a cigányság bevonását: a településen egy közös fóliasátorban termesztenek növényeket, így a munkát, a bevételt és a megtermelt növényeknek köszönhetően a napi betevőt is biztosítják a helyi családoknak, közvetve pedig közösségi élményt nyújtanak, illetve segítik az ott dolgozó roma családok integrációját a többségi társadalom tagjaival való együttműködésnek köszönhetően. Ők inkább a kompetenciafejlesztésre helyezik a hangsúlyt, sok családot tudnak bevonni a képzésekbe, és évente számos roma családot mozgatnak meg. Egyik fontos, és jelenleg is futó projektjük a romák vállalkozóvá válását célozza, hiszen a kezdő vállalkozókat országukban sokféleképpen, többek között vissza nem térítendő támogatásokkal segítik. A „Romák a romákért" elnevezésű projekt (roma nemzetiségűek foglalkoztatása) során informatikai képzést nyújtanak fiatal romák számára, hiszen az keresett szakma, így foglalkoztatásukat a későbbiekben is biztosítani tudják. A goricani partnerszervezet leginkább a roma gyerekek felzárkóztatását célzó tendereket pályáz meg, mivel az alacsony életszínvonalból adódóan az iskolázottság aránya is meglehetősen alacsony, sok tanköteles korú gyermek iskolába sem jár, így elsődleges feladatuknak tekintik az ő képzésüket, integrációjukat, felzárkóztatásukat. 

 

 

 

Összefoglaló a programról

Jelen programsorozat főtevékenysége a kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka és megvalósítása volt mely szakértői látókör szélesítés témában került megvalósításra.

A 2 órás rendezvények a Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában kerültek megrendezésre. Az első alkalommal Goricán partner szervezet a kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása programkörben a tanulók iskola elhagyásának arányairól beszélt legfőképpen. A foglalkozás célja az volt, hogy a szervezetek hogyan tudnak reagálni a hátrányos helyzetű diákok iskola elhagyására és mivel tudnák csökkenteni ezt. A második alkalommal Lendvai egyesület pártoló tagjairól szólt. Itt meghatározásra került ki lehet pártoló tag, milyen hozzájárulásra van szüksége a tagnak. A harmadik alkalom során Prelog városa vett részt a programon. Itt Prelog együttműködései kerültek előtérbe. Bemutatta milyen együttműködései voltak a múltban és jelenleg, valamint kik a partneri. Prelog város Letenye testvérvárosa, így nem csoda, hogy a foglalkozáson a megkezdett és jövőbeli közös projektekről beszéltek. Prelog és Letenye közös célja egy közös, határon átnyúló együttműködés kialakítása az élet minden területén, hogy az itt élő állampolgárok életminősége minden szempontból javuljon. A negyedik találkozón Kapronca vett részt, ahol a tevékenységekkel foglalkoztak, amelyekkel a célok megvalósulásra kerülnek. AZ utolsó alkalommal Farkas Szilárd polgármester is megjelent, ahol az együttműködő partner a ROBÉSZ volt. Összességében olyan döntésre jutottak, hogy pályázatok és programok kapcsán megfelelő szakemberek bevonását tartják a legfontosabbnak, hiszen az ő segítségükkel lehet a legmegfelelőbb projekteket, programokat megpályázni, kiválasztani, legpontosabban meghatározni ezek célcsoportját, és a leghatásosabban megszólítani a bevonandó lakosságot.

 zaszlo