szechenyi

A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése

 

Zárókonferencia

2021.05.31.

A projekt záró eseményeként került a konferencia megrendezésre az eddigi munka összegzése érdekében.  A megvalósult konferencián a nyilvánosság is bevonásra került. A program a résztvevők köszöntésével kezdődött, melyet Karsai Péter elnök tartott meg. Mivel a nyilvánosság is részt vett a konferencián, ezért röviden bemutatásra került az egyesület és az, hogy jelenleg milyen folyó projektjei vannak, ezt követően pedig a jelenlegi projekt került röviden bemutatásra.

A rendezvény további részében részletesen ismertetésre került a projekt megvalósítása Nagy Emőke által. Ismertetve lettek a rendezvények típusai, jellegzetességei és eredményei. A megvalósult rendezvények közül a műhelymunkák és tanulmányutak voltak a legsikeresebbek, így külön ki lett emelve a jelentőségük. Szó esett az előadás során a nem rendezvény alapú megvalósításokról. Itt a legfontosabb szerepet a kutatás bemutatása kapta, és hogy annak mi lett az eredménye. Bemutatásra kerültek a kutatók és kutatási módszerük, valamint bemutatásra kerültek a kutatáshoz kapcsolódó kérdőívek és azoknak az eredményei. Fontos volt az előadás során kiemelni, hogy az kutatás mindenki számára hozzáférhető lesz. A másik nem rendezvény alapú eredmény, egy Módszertani-szakmai összegző dokumentum is ismertetve lett, mely a projekt szakmai összefoglalóját és ajánlásokat is tartalmaz.

A rendezvény zárásaként ismét az egyesület elnöke szólt a résztvevőkhöz, majd megköszönte a külföldi együttműködő partnereknek az együttműködést és a részvételt a programokon, szakmai egyeztetéseken. Végső soraiban pedig a jövőhöz fűződő reményeit fejezte ki Karsai Péter egyesületi elnök.

 

                    

                    zaszlo