szechenyi

Nemzetközi hálózatépítés

 

1. alkalom
2018.04.14
Szervezet bemutatkozása

Goricán együttműködő partner szervezet az alábbi tájékoztatást adta a mai napon. Szervezete 2006 ban alakult , fő tevékenysége iskolás gyermekek tanulok kultúrája hagyomány ápolására terjed ki. Iroda helyiségük van amely teljes felszereléssel rendelkezik, illem hely , 10 db számítógépük, 80 n2 ben található. A közösségi tér különböző szakkör a gyerekekkel az ifjúsággal. Folyamatosan indítanak és tartanak számítógépes képzéseket és tánccsoportot is működtetnek. mindenkit szeretettel fogadnak . egyesületük 50 tagból áll és külön a külső segítők., ennek 60 % ka aktív, szakkörök heti 3 alkalommal vannak és működnek, 8-10 fős csoportokkal. előadok képzett személyek, középiskolások és tanárok. ha teheti képzésekben szerepel. Horvátországban 17 ezer roma él a legtöbb a muraközben helyezkedik el, 12 település elkülönítve van, csak S település van ahol csak romák élnek elvannak különítve, Általános iskolában vannak olyan falvak ahol 80%a roma gyerek a 250 fő iskolába járó gyerekek közül, olyan mintha roma iskola lenne. Terv a romák részére Horvátország kormánya aki felelős a 12 közösséggel. A szervezet pénzügyi eszközökre pályázott a településen elhanyagolt elhagyatót utak, járdák, kerékpárutak javítására és áram bevezetésére, aszfaltozására, volt település vagy is roma lakta tana ahol utak sem voltak és ott új utcákat alakítottak ki és aszfaltos utakat építettek hogy könnyen megközelíthető lehessen a roma utcákat, a legkevesebb lakosokat egy településen az önkormányzat helyet csinálnak a rászorultaknak akik kint sátorban élnek és kunyhóban. 2015-2020 ig támogatják az EU alapból a településeket legalizálni. Nagytelepüléstől a kicsi ig vásárolnak fel házakat amiben elhelyezik a rászorultakat azok számára akiknek esetleg le ég a házuk és nincs hová menniük a gyerekkel. Európa meg követeli a romák integrálódását a társadalomban. A fiatalok minden hol munkát keresnek fém és vas iparban inkább. kölcsönöket vesznek fel hogy házat tudjanak vásárolni. Kotoriba településen 30 roma család él iskolában nehezen érvényesülnek ahol sok a roma óvodának nincs kapacitása ennyi gyereket be fogadjon. Ezért a falvakban maradnak nehezen tanulják a nyelvet. Segítik felzárkóztatni a gyerekeket hogy beszéljék a roma nyelvet, és ezzel párhuzamosan a horvát nyelvet is . Tevékenységében a szövetség együttműködik a Medimurje megyével, a Gorican önkormányzatával és a Cakovec önkormányzati központtal.

  

  

 

2. alkalom
2018.04.20
Együttműködések bemutatása

A Mai napon 24 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása.  A 2 órás rendezvényen a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. 
Fő tevékenysége a tűzoltás, a csatolt mellékletek mind ezt tartalmazza. Iroda helyiségük van amely teljes felszereléssel rendelkezik, illem hely , 30 db számítógépük, 130 n2 ben található. A közösségi tér különböző szakkör a gyerekekkel az ifjúsággal. Folyamatosan indítanak és tartanak bemutatókat, számítógépes képzéseket és táborokat. Mindenkit szeretettel fogadnak. Az egyesületük 30-40 tagból áll és külön a külső segítők, szakkörök heti 1 alkalommal vannak és működnek, 8-10 fős csoportokkal. 
Lendvában 19 ezer roma él, 19 település elkülönítve van, csak 9 település van ahol csak romák élnek elvannak különítve, Általános iskolában vannak olyan falvak ahol 40%a roma gyerek a 850 főiskolába járó gyerekek közül, olyan mintha roma iskola lenne. A szervezet pénzügyi eszközökre pályázott a településen elhanyagolt elhagyatót utak, járdák, kerékpárutak javítására és áram bevezetésére, aszfaltozására, volt település vagy is roma lakta tana ahol utak sem voltak és ott új utcákat alakítottak ki és aszfaltos utakat építettek, hogy könnyen megközelíthető lehessen a roma utcákat, a legkevesebb lakosokat egy településen az önkormányzat helyet csinálnak a rászorultaknak, akik kint sátorban élnek és kunyhóban. 2015-2020 ig támogatják az EU alapból a településeket legalizálni. Nagytelepüléstől a kicsiig vásárolnak fel házakat, amiben elhelyezik a rászorultakat azok számára, akiknek esetleg le ég a házuk és nincs hová menniük a gyerekkel. Európa meg követeli a romák integrálódását a társadalomban. A fiatalok minden hol munkát keresnek fém és vasiparban inkább. kölcsönöket vesznek fel, hogy házat tudjanak vásárolni. Kotoriba településen 30 roma család él iskolában nehezen érvényesülnek ahol sok a roma óvodának nincs kapacitása ennyi gyereket be fogadjon. Ezért a falvakban maradnak nehezen tanulják a nyelvet. Segítik felzárkóztatni a gyerekeket hogy, beszéljék a roma nyelvet, és ezzel párhuzamosan a horvát nyelvet is. 

  

  

 

3. alkalom
2018.04.25
Tevékenységek összehangolása

A Mai napon 28 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Müvelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása A 2 órás rendezvényen a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. Prelog város (bemutatkozása) 
Prelog város egy helyi Önkormányzati egység Muraköz megyében, adminisztratív és gazdasági központja Muraköz alsó részének. A Dráva folyó partján helyezkedik el, nagysága szerint a legészakibb horvátországi megye második legnagyobb városa. Hozzávetőleg 6.364 hektár területen fekszik, a Gorican-Zagráb autópályától keletre helyezkedik el. Maga Prelog mellett a város alkotórészeit képezik Otok, Cehovec, cirkovljan, Draskovec, Hemusevec, Oporovec, valamint Cukovec települések, mindösszesen 7.815 lakossal, az átlagos népsűrüség 123 fő/ négyzetkilométer. Prelog városnak 4.500 lakosa van. Prelog városa 2 általános iskolával, egy középiskolával, városi és szabálysértési bírósággal, Kormányhivatallal, Földhivatallal, Nyugdíjigazgatósággal, Egészségházzal, Munkaügyi Hivatallal, Bankokkal és minden egyéb olyan intézménnyel rendelkezik, ami egy településen szükséges ahhoz, hogy központtá és várossá nyilvánítsák. Prelogot a történelmi idők folyamán írásos emlékekben először 1264.-ben említik, önállóságát a természeti környezet és a városközpontban lévő régi patinás épületek megőrzésével próbálja elérni. A város víziója egy kis város megalkotása, megalomániás nyomás nélkül, amelyet leginkább a rendezett lakóövezeten és közintézményeken, valamint a kulturális hagyományokon és jó társadalmi viszonyokon keresztül kíván elérni. Prelog városa fejlett gazdasági háttérrel rendelkezik, ami Muraköz megyében fontos gazdasági központtá teszi. A város területén két gazdasági zóna (ipari park) található, ahol mindösszesen 2.500 fő dolgozik. Prelog városában a legkisebb a munkanélküliség horvátországi viszonylatban, ami 4 %-ot tesz ki. 
Prolog városának fejlett kertészeti és virágkereskedelme van, rendezett sétányok és kerékpárutak segítik elő a kontinentális turizmus fejlődését. A város szociális érzékenységét tükrözi, hogy segítséget nyújt különféle egyesületeknek. Az ő igényeiket és szükségleteiket leginkább anyagi segítségnyújtás formájában elégíti ki. A segítségek a következők :lakhatási támogatás, gyermektámogatás iskolás kor előtt, valamint iskolás korban is, valamint az időseket is támogatja. A város segítő szolgálatot müködtet az idős személyek, valamint hátrányos helyzetü személyek részére, szociális tüzifa program keretében is. 

  

  

 

4. alkalom
2018.05.04
Együttműködési lehetőségek

A mai napon 24 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása. A 2 órás rendezvényen a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át.

Kaproncai Egyesület a Koprivnica - Krizevaci megyében élő romák életminőségének javítása céljából alakult. Már magától a megalakulástól alapcél volt a romák bekapcsolása a helyi közösség életébe és a társadalmunk általános fejlődése. Az egyesületnek számos működési területe van. Ezek közé tartozik a demokratikus politikai kultúra, gazdaság, művészet, szociális tevékenység, egészség-megőrzés, emberi jogok, nemzetközi együttműködés, képzés, tudomány, kutatás és egyéb területek.

A foglalkozás mai víziója az egyenlő feltételek és lehetőségek megteremtése, az emberi jogok és a romák igényeinek tiszteletben tartása lett, mely jól illik a Koprovicai Egyesület céljához. A rendezvény ideje alatti misszó a romák a társadalom részéről való támogatása, az egészségügyi, szociális, társadalmi és humanitárius érdekeinek, az emberi jogok minél szélesebb körben való érvényesítése, a romák tisztességének megőrzése volt.

 

  

  

 

5. alkalom
2019.01.22
Összegzés

 A Nemzetközi hálózatépítés elnevezésű programunk utolsó, összegző alkalmát Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban rendeztük meg 20 fő, köztük külföldi partnereink részvételével. Szervezetünk vezetősége és tagjai, valamint a programban résztvevő projektmenedzser, szakmai vezető és két szakmai megvalósító is részt vett a programon. 
Külföldi partnereink újra bemutatták röviden tevékenységüket: goricáni partnerünk képviselője az iskolás korosztályban történő kultúranépszerűsítést és a hagyományok ápolásának fontosságát emelte ki, koprivnicai partnerünk a romák foglalkoztatását és a szezonális munkavégzés pozitív hatásait hangsúlyozta. Prelogi partnerszervezetünk is a kulturális tevékenységek népszerűsítését és végzését kezeli kiemelten, míg a lendvai szervezet a számítógépes képzések fontosságát és a szorosabb együttműködés szükségességét nyomatékosította. Itt tértünk ki arra a legfőbb pontra, hogy elengedhetetlen ezekkel, és később lehetőség szerint más partnerekkel is az együttműködést aktíwá tenni, s minden partner egyetértésével úgy véljük, hogy programjainkat az integrált fejlesztés elvei alapján megtervezni, s figyelemmel lenni arra, hogy ezek megvalósítása a település vezetése, a szegénységben élők, roma és nem roma lakosság részvételével, a megélhetésük elősegítésével történjen. 
A résztvevőket az összegző program után meg is vendégeltük. 

 

 

 

Összefoglaló a programról

A nemzetközi hálózatépítés programsorozat a szervezetek közötti együttműködés kialakításáról szólt a külföldi partnerekkel. Az első alkalom a Goricán partner szervezet bemutatkozásáról szólt. A foglalkozáson szó esett a szervezet alakulásáról, a szervezet fő tevékenységéről. Goricán jeleskedi a különféle szakkörök heti több alkalommal való megtartásával. Rászorultak számára lehetőség esetén házakat vásárolnak fel és elhelyezik azokat, akiknek nincs hol lakniuk vagy éppenséggel leégett a házuk. Mindezek mellett segítik a gyerekeket a nyelvtanulás felzárkóztatásában. A második alkalommal Lendva volt az együttműködő partner együttműködések bemutatása témával. Itt nagy részben a Lendvai partner bemutatásáról esett szó, azonban kitértek arra is, hogy az együttműködést hogyan tervezik egymással a partnerek. Ennek szemléltetésére a Lendvai partner be tudta mutatni, hogyan működnek együtt a civil szervezettekkel és önkormányzatokkal. A harmadik alkalom a tevékenységek összehangolásáról szólt. Itt Prelog város helyi Önkormányzati egysége kapott szerepet a külföldi partnerek közül. Mindamellett, hogy a Prelog partner részletesen bemutatkozott, fontos hangsúlyt kapott az, hogy az együttműködő felek hogyan tudják a tevékenységeiket összehangolni a kooperáció során. A negyedik alkalom alatt az együttműködési lehetőségeket szemléltette Kapronca mindamellett, hogy bemutatta az egyesületét. Az utolsó alkalom az összegzésről szólt, ahol minden külföldi partner újra bemutatta tevékenységét. Itt kiemelésre került, hogy fontos a ROBÉSZ számára, hogy elengedhetetlen ezekkel, és később lehetőség szerint más partnerekkel is az együttműködést aktívvá tenni. a megbeszélések és a különböző témák pedig segíteni fognak az együttműködések kialakításában és megtartásában.zaszlo