szechenyi

Főoldal

 

Kedvezményezett neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben

Azonosító szám: EFOP-3.3.7-17-2017-00041

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt megvalósítás befejezése: 2020.01.01.

Elnyert támogatási összeg: 74 592 267 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

Ezt szem előtt tartva a projektben megvalósítani kívánt programok pedagógusok és szakemberek bevonásával olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden érintett korosztály számára biztosítsák a megfelelő kulturális, ismeretterjesztő tartalommal rendelkező foglalkoztatási formát, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek speciális igényeire. A projekt célja, hogy minden résztvevő gyermek képességeihez és saját fejlődési üteméhez szabott foglalkoztatásban részesülhessen, így az oktatásban egyenlő esélyekkel vehessen részt. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek érdekében a programok az intézményekkel egyeztetve és az illetékes szakértői bizottság által meghatározott feltételek figyelembevételével, a kidolgozott speciális tantervekhez igazodva kerülnek kialakításra.zaszlo