szechenyi

Főoldal

Kedvezményezett neve: 

Cigány Szociális és
Művelődési Módszertani Bázis

 

Projekt címe:

Roma hagyományőrzés Pécsett

 

Projekt azonosítószám:

EFOP-1.3.4-16-2017-00015

 

Tamogatás összege : 49 999 074 Ft

A támogatás mértéke : 100%

 

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2018.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30.

 

Projekt bemutatása:

Szervezetünk a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis 1996-ban alakult a roma kultúra és hagyományok megőrzése érdekében, mely célokat alapszabályunkban az alábbiak szerint foglalunk össze:
-    a Magyarországon előforduló cigány csoportok kultúrájának, művészetének megőrzése, valamint azok széles körben való bemutatása, anyanyelve használatának biztosítása
-    oktatási, illetve ifjúságvédelmi feladatok ellátása
-    cigányság akaratnyilvánításának elősegítése
-    részt vállalunk fórumok, képzések, továbbképzések, szakmai tanácsadások, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, oktatók felkészítésében, illetve továbbképzésében a cigány gyermekek nevelésének elősegítése érdekében
-    a cigány csoportok kultúrájának megőrzése, illetve anyanyelve használatának elősegítése érdekében elősegítjük irodalmi fórumok szervezését, alkotótáborok lebonyolítását, valamint képzőművészeti alkotásának bemutatását; elősegítjük a cigányságot képviselő érdekképviseletek létrejöttét.

Szervezetünk 1996 óta nagy szerepet tölt be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Működésünk során eddig 20 országos jelentőségű és 9 nemzetközi romafesztivált szerveztünk, valamint rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit.

Pályázatunk átfogó célja a nemzetiségi identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:
-    a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;
-    a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;
-    az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.
Részcéljaink között szerepel a cigány nyelvek ápolása és fejlesztése; a roma hagyományok korszerű újra értelmezése, átadása a fiatalabb korosztályoknak; a roma nemzetiség örökségeinek, történelmének és múltjának megismerése.

 zaszlo